Leta i den här bloggen

onsdag 14 december 2016

Hur ökar du din försäljning 2017 - dags att summera året

Säljförberedelser inför 2017


Hos många företag är det inför det nya året tid att utvärdera resultaten samt fundera över hur vi ska öka försäljningen till nästa år.

Tog ni ställning för era mål?

 • Var du och alla dina säljare helt inställda på att nå era säljmål och gjorde ni allt som stod i er makt för att påverka resultaten i rätt riktning? 
Faktum är, nu i slutet av året, att våra resultat är vad de är. De går inte att förändra. Det viktiga i analys och uppföljning av resultaten är att fokusera på de faktorer vi faktiskt kunde och fortfarande kan påverka.

Många försäljningschefer kommer de närmsta veckorna ställa sig frågan om mötesbokningen var värdeskapande. Har de använt en extern firma för mötesbokning blir frågeställningen också om skapat värde motiverar cost of sales?

Antal nya affärsmöjligheter

 • Hur många nya affärsmöjligheter identifierade ni under året?
 • Hur många av dessa affärsmöjligheter kom från kalla respektive varma kontakter? 
 • Hur står sig antalet varma respektive kalla affärskontakter jämfört med föregående år?

Winrate 

 • Hur hög är era respektive säljares winrate? 
 • Har de möten som bokats gått till rätt säljare?
 • Om en säljare har bättre winrate än en annan är kanske den viktigaste frågan vad säljarna kan lära sig av varandra snarare än att ta fler möten.

Genomsnittligt ordervärde

 • Hur högt är ert genomsnittliga ordervärde?
 • Har det förbättrats eller försämrats jämfört med föregående år?
 • Jagar ni rätt affärer?
 • Vid köp av mötesbokning stirrar sig många försäljningschefer blinda på priset per möte. Även om det är en KPI att ta hänsyn till så anser jag att genomsnittligt offererat ordervärde per offert är en väsentligt mycket mer intressant KPI. 

Tid till avlsut

 • Hur lång var den genomsnittliga tiden till avslut?
 • Hur skiljer sig försäljningscykeln mellan de olika säljarna?

Återköpsfrekvens

 • Har ni utvecklat era befintliga kunder? 
 • Har era kunder köpt igen?
 • Vilka kunder har köpt igen och vad kan vi lära oss av det?

Det snabbaste och mest kostnadseffektiva är att öka försäljningen till dina befintliga kunder. Fokusera på att lära känna dem ännu bättre och arbeta hela tiden med att utveckla hur du arbetar med merförsäljning och korsförsäljning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar