Leta i den här bloggen

onsdag 30 november 2016

Mötesbokning Danmark

Den danska myten

För en vecka sedan träffade jag Johan Ågren, VD för Adsensus Danmark och vi pratade tillsammans om utmaningar och möjligheter med att som svenskt företag göra affärer i Danmark

Johan Ågren VD Adsensus Danmark

Hur kom det sig att Adsensus tog steget in i Danmark?

För drygt två år sedan var Adsensus i ett läge där kännedomen i framförallt Skåne och Göteborg var relativt hög. Vi presterade väl i våra kundprojekt och våra lokaler var för små. Vi ville expandera och jag ville på ett personligt plan hitta en ny utmaning. När vi hörde oss för med våra kunder visade det sig att fyra av våra kunder också ville öppna upp i Danmark. De behövde bland annat hjälp med leadsgenerering på ett antal olika sätt vilka bland annat involverade mötesbokning. Därifrån tog det oss bara ett par veckor innan jag och tre vänner steget över sundet för att öppna upp Adsensus nya kontor i Köpenhamn.

Ett centralt beläget kontorshotell, några datorer, ett boende på Vesterbro, en cykel och några språkkurser senare var vi igång. Allt gick enligt plan.


Var det självklart att ni skulle välja Danmark?

Absolut inte. Som de flesta svenska företag som inte redan har sin verksamhet i Stockholm funderade vi naturligtvis över om vi skulle öppna upp där först. Vi hade nämligen blivit varnade innan vår flytt.
Det är intressant, att nästan alla svenska företag jag varit i kontakt med har ett gemensamt orosmoment beträffande Danmark; affärerna.


Utveckla

Myten om att danskar slutar arbeta kl. 16:00 och ständigt dricker öl på lunchen börjar kännas förlegad. Fokus på debatten nu handlar om danskarnas trovärdighet. Jag har hört samma resonemang från ett ändlöst antal källor: ”Danskar håller inte sina avtal”, ”Förhandlingen börjar när avtalet är påskrivet”, ”Se till att en jurist går igenom allt ni avtalar för de kommer försöka blåsa dig”
Så här två senare kan jag med en lättnadens suck konstatera att riktigheten i de valda sanningarna om Danmark inte omedelbart stämmer överens med verkligheten. Det går visst att göra affärer i Danmark.

Om du skulle ge tre generella tips baserat på dina upplevelser för den som funderar på att etablera sig i Danmark?

Okej, men då får du skriva att mina tips helt bygger på mina erfarenheter som säljande partner i Danmark.

1. Upplevelse: Beslutsprocessen i Danmark går snabbare. 
Tips: Etablera en leadsgenereringsprocess som säkerställer ett kontinuerligt flöde av inkommande affärsmöjligheter. Kom väl förberedd på mötena - Jag har haft en del inspirationsmöten men inte alls i samma utsträckning som i Sverige.

2. Upplevelse: Lär dig förstå danska. Det finns en poäng att hålla dina möten på danska/svenska och inte engelska. 
Tips: Ta en språkkurs eller infinn dig på en lokal bodega och sök dialogen. Viktigt att poängtera är att man inte behöver en dansktalande säljare för att stänga affärer.

3. Upplevelse: Lägg mer tid på att hitta rätt beslutsfattare. Jag skulle våga påstå att Danmark har en mer hierarkisk företagsstruktur än Sverige. Att träffa rätt personer är av större vikt än i Sverige där besluten tenderar att tas i grupp. 
Tips: Säkerställ en leadsgenereringsprocess som fokuserar på rätt beslutsfattare och påverka dessa.
Vi på Adsensus har hjälpt flertalet svenska företag in i Danmark. Vi vill fortsätta med detta eftersom Öresundsregionen fullständigt sprudlar av innovationskraft och affärspotential. Köpenhamnsregionen är en potentiell guldgruva för svenska företag som vågar ta steget över och satsar rätt.
Har ni tankar på att etablera er verksamhet i Danmark och behöver hjälp med att stänga era första affärer? Kontakta mig eller mina danska kollegor så berättar vi mer!

Funderar du på att öppna upp din verksamhet i Danmark? Nedan finner du Johans kontaktuppgifter!

Johan Ågren
Partner
Adsensus Denmark ApS
Kompagnistræde 20A
1208 København
Mobile: +46(0)76 183 55 41
Email:   johan.agren@adsensus.se


Rekommenderad läsning för dig som vill läsa mer om mötesbokning i Köpenhamn: moedebookingkoebenhavn.dk
Rekommenderad läsning för dig som vill läsa mer om försäljning och marknadsföring i Danmark!tisdag 22 november 2016

AppointmentsettingSweden

Sweden


Do you need of a partner to enter the Swedish Market?

People buy from people. Yet, conversations are needed in order to develop these relationships. As a B2B (business-to-business) sales company, Adsensus’s Appointment Setting Service delivers: market mapping, market analysis and qualified decision makers to your sales team and avoids the hassle and expense of hiring and training inside sales resources.

For more info, please visit our webpage: www.adsensus.com

Appointment Setting Service Stockholm


B2B Focus
Targeted, high level calling into selected prospect markets has been proven to be the most effective method to acquire new customers, increase sales leads, reduce the sales cycle, and to increase sales force productivity.

Our only activity is to provide sales teams in many industries with qualified and confirmed B2B sales appointments that salespeople then have the opportunity to close.

Appointment setting service Gothenburg


Effective Lead Generation
As an expert appointment setting company, we specialise in creating bespoke campaigns that get the results you’re looking for.

Focus on your core business and hire the experts to get the full value of telephone marketing. We have a reputation for generating qualified leads that turn into solid sales. We've got the process down to a science as we apply lessons learned across various industries.

Why choose Adsensus?
Our professional staff, experience and expertise have made us a leading callcenter in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We have gained unmatched business and technological expertise.

Many things set us apart from the competition and that make a case for why you should partner with Adsensus: We define what successes are required and tailor our campaign to achieve those goals.

  • Our service helps your company build a relationship with your prospect
  • We allow your sales team to focus on selling
  • We have established relationships with the top database aggregators and list companies in the industry
  • Industry leading technology

If you need help, please contact:

Peter Kuylenstierna
T: 0046735412354
M: peter.kuylenstierna@adsensus.se

onsdag 16 november 2016

Hur kan reciprocitetsprincipen hjälpa dig att bli en bättre säljare?

Ömsesidighets- eller Reciprocitetsprincipen

När du gör någonting gott för andra finns en dold förväntan om att andra ska göra gott för dig och vise versa, när du beter dig negativt mot andra finns en dold förväntan från dem att de kan bete sig negativt mot dig. Detta är fundamentet bakom reciprocitetsprincipen.
Låt mig exemplifiera. Visst känns det konstigt när du bjudit någon på middag fem gånger och inte blir bjuden tillbaka. Ska du bjuda in en sjätte gång? Visst hade det varit konstigt om du år efter år köpte julklappar till dina familjemedlemmar men aldrig fick någon julklapp tillbaka? Reciprociteten finns förankrad i samtliga religioner men faktum är att den dessutom är förankrad i samtliga kulturer.


"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt. 7:12, Bibel 2000)


”Plåga inte andra med det som pinar dig själv. (Udanavarga 5:18)Känner du igen Ove från Solsidan? Där har du ett bra exempel på de negativa konsekvenser som reciprocitet kan föra med sig när den får motsatt effekt.

Med bas i Cialdinis forskning är således en grundregel för oss säljare att den första frågan du bör ställa dig när du etablerar en ny relation är:
Hur kan du hjälpa den potentiella kunden? (även om det inte gynnar dig själv) 
Inte:
Hur kan kunden hjälpa dig? 

Människors ömsesidighetskänsla är irrationellI ett av Cialdinis experiment resulterade 5 dollar i samma kuvert som ett frågeformulär i dubbelt så många inskickade svar jämfört med ett löfte om 50 dollar efter att formuläret fyllts i och skickats in.


I ett annat intressant experiment jämfördes mängden dricks servitörer fick beroende på hur många chockladbitar de gav i samband med att de överlämnade notan. Kan du gissa hur mycket extra dricks en servitör fick när hen delade ut en extra chockladbit? Hur tror du att mängden dricks förändrades när servitören delade ut två chockladbitar? Svaret kommer nedan.

Klicka här för att läsa mer om Cialdinis andra påverkansprinciper

måndag 14 november 2016

Vilken metod är bäst för leadsgenerering?Vad är leadsgenerering?

Leadsgenerering beskriver marknadsföringsprocessen för att stimulera och fånga intresse för en produkt eller tjänst i syfte att utveckla en försäljningspipeline.

Leadsgenerering kan ske med hjälp av olika kanaler som exempelvis: telefon, e-mail, e-mailmarketing, webb, sociala medier, content marketing, tracking, market automation och fysiska möten. Det finns således en rad, såväl uppsökande som inkommande kanaler att välja mellan. Utmaningen ligger ofta i att välja rätt kanaler och att göra processen effektiv. 


Att välja rätt kanaler för leadsgenerering

Det är svårt att hitta trovärdig information i syfte att fatta kvalificerade beslut i valet av leadsgenererande kanal. Det är inte konstigt. Inom försäljningsbranschen finns en mängd olika aktörer som alla propagerar för sin metod. 
Möter du en reklambyrå kommer de sannolikt rekommendera content marketing eller webb för att du ska bli framgångsrik i din försäljning. Talar du med en telemarketingfirma kommer de att förespråka försäljning över telefon eller mötesbokning som leadsgenererande process. Linkedin förespråkar Social Selling och Hubspot förespråkar inbound sales
Du som läser den här bloggen förstår säkert att ett av bloggens syften är att framhålla mitt och Adsensus perspektiv på mötesbokning. Jag har således ett intresse av att du väljer den kanalen. 
Många hävdar att det kalla samtalet är dött. Det håller jag inte alls med om. Samtidigt är det ofrånkomligt att marknadsföringsprocessen för många har förändrats i takt med digitaliseringen. Nya verktyg har uppstått och det har i sin tur förändrat hur vi ser på och använder telefonen som verktyg.

Sanningen är dock att lösningen på Framgångsrik Försäljning, precis som inom marknadsföring är att hitta Rätt Mix av Aktiviteter. Här finns ingen quick fix.

Vilken mix av aktiviteter som passar din verksamhet bäst är omöjligt att svara på utan att analysera din specifika försäljningsprocess och att testa. Nedan följer tre tips på frågor du bör ställa dig:
  1. Hur förhåller sig ditt ordervärde till cost of sales. Att sälja Jasplan ställer andra krav på köp- och säljprocessen jämfört med att sälja tidningsprenumerationer
  2. Hur ser din marknadsorganisation ut? Har du resurser nog att välja en automatiserad marknadsföringslösning eller behöver du välja ett fåtal marknadsaktiviteter och verktyg i din försäljningsprocess?
  3. Vilka försäljningsaktiviteter är ni riktigt bra på? Kan ni specialisera där ni redan har hög kompetens och låta en outsourcad partner ta hand om delar där ni inte är lika starka?
Vad är Marketing Automation och skulle det kunna passa er?
Intresserad av att lära dig mer om Hubspot? Kontakta oss på Adsensus!