Leta i den här bloggen

tisdag 9 maj 2017

Hur gör du mötesbokningen till en del av kundupplevelsen?


HUR DU LYCKAS MED ATT GÖRA MÖTESBOKNING TILL EN DEL AV KUNDUPPLEVELSEN

Att skapa ett levande och starkt varumärke handlar till stora delar om att ta fram en tydlig varumärkesplattform och att kommunicera ett löfte till kunderna. Att skapa ett starkt varumärke handlar dock också om att skapa varumärket internt. Ett företags mötesbokare är du ofta den första kontakten med nya kunder. Ska du lyckas skapa en kundupplevelse som stämmer överens med ditt varumärke är det därför viktigt att tänka efter redan på hur den initiala kontakten ser ut med era mötesbokare.

Vill du läsa mer om kundupplevelse, besök www.kundupplevelse.com

Tänk på några välkända varumärken som du beundrar där medarbetarna har många direktkontakter med kunderna och tänk på några välkända varumärken som du inte tycker om där medarbetarna har direktkontakt med kunderna..

Sannolikt har de företag du beundrar en tydlig kundupplevelsestrategi. Medarbetarna vet med andra ord exakt vad du som kund förväntar dig. Det egna varumärkesarbetet handlar om att få varje medarbetare att förstå och engagera sig i varumärket i syfte att göra varumärkeslöftet verkligt för kunderna.

På Adsensus arbetar vi med framgångsrik försäljning. Våra kunder förväntar sig att stänga affärer. De förväntar sig således också att de affärsmöjligheter vi identifierar åt våra kunder ska vara tagna på ett sätt som överensstämmer med hur våra kunder själva hade tagit kontakt med de potentiella kunderna.

Så hur ska du då göra för att dina medarbetare ska vara varumärkesorienterade i sina kundkontakter? En viktig insikt som förtjänas att betona är att alla varumärken med starka kulturer har tagit tid att utveckla. Varumärken vi tycker om skapades inte över en natt utan tog tid att utveckla.
För att verkligen på allvar leva efter varumärkesidealet räcker det inte att medarbetaren får höra talas om eller känner till vad som förväntas. Medarbetaren behöver integreras till att bli en del av kulturen genom att förstå, acceptera och försvara kulturen. Om graden av engagemang stämmer överens med medarbetarens egna värderingar - först då kan medarbetaren på riktigt bli en ambassadör för företaget.

Redan i rekryteringen söker Adsensus därför efter individer vars värderingar stämmer överens med våra och våra kunders värderingar. Under rekryteringsprocessen testas den potentiella medarbetarens värderingar och under de tre första veckorna äger ett flertal utbildande workshops rum där medarbetaren får chans att förstå och lära känna Adsensus och Adsensus kunders värderingar.

När medarbetaren börjar sitt operativa arbete som mötesbokare i syfte att våra kunder ska stänga affärer är det en stor skillnad jämfört med konkurrenter vars primära fokus är att boka möten.

En hög grad av engagemang leder inte bara till nöjda, lojala kunder. Det leder också till att ni blir bättre på att attrahera duktiga mötesbokare. Alla människor har ett behov av att känna sig stolta över sitt arbete. Att som mötesbokare arbeta med tvivelaktiga värderingar på ett oärligt sätt som skapar dåliga resultat på ett sätt som marknaden hatar gynnar inte någon.

Vill du ha tips på hur du kan sätta upp en strategi för kundupplevelse?

Lycka till med er kundupplevelse!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar