Leta i den här bloggen

måndag 8 maj 2017

Vad gör en mötesbokare?

Som mötesbokare, är du ansvarig för att bli kontaktad av eller att kontakta potentiella kunder i syfte generera möten. Oftast sker kontakten via inkommande eller utgående samtal via telefon men kontakten kan också ske via mail, sociala medier, post eller något annat verktyg.

En potentiell kund kallas inom branschen normalt sett för ett "lead". Ett lead är helt enkelt en person som visar intresse för din produkt / tjänst och har mandat att fatta beslut i frågan. Att arbeta som mötesbokare kan innefatta en rad olika roller och det är inte ovanligt att många människor i en säljorganisation har ansvar för att boka möten. Även marknadsförare kan ha ansvar för att boka möten, inte minst om de verkar inom inbound marketing då möten bokas för att konvertera digitalt genererade leads till möten i syfte att föra försäljningsprocessen framåt. Just termen mötesbokare tillskrivs dock allmänt en tjänst som i huvudsak inbegriper att boka möten, ofta åt andra.

Många företag väljer att sätta upp interna telemarketingavdelningar där de anställer mötesbokare. Det är också vanligt att företag outsourcar mötesbokningen till en tredje part. Telemarketingbranschen där mötesbokning ingår som tjänst är en bransch med låga inträdesbarriärer. Det enda du egentligen behöver som telemarketingföretag är en kund, en dator, en mötesbokare och en ringlista. Sen är du igång. Tyvärr medför de låga inträdesbarriärerna att det också finns många telemarketingföretag som är oärliga, betalar mycket dåliga löner,

Var entusiastisk gällande den produkt eller tjänst du erbjuder. Om du är intressant att lyssna på, kommer den du ringer inte att vara lika snabb med att lägga på luren. Det är lätt att tala snabbt när du är nervös och försöker gå igenom ditt manus. Fokusera därför på att tala långsamt och tydligt.

Lyssna på ditt prospekt istället för att enbart fokusera på dig själv och ditt manus. Genom att lyssna, kan du fånga upp signaler kunden sänder ut som pekar på att han är intresserad av dina produkter eller tjänster. När ditt prospekt kommer med invändningen att han inte har tid att tala med dig just nu, fortsätt inte enligt ditt manus utan be istället om en tid som passar bättre för att ytterligare diskutera kundens behov. Om du fortsätter prata enligt ditt manus är risken stor att den du talar med blir irriterad och väljer att avsluta samtalet.

Lär dig att hantera invändningar. Det bästa sättet att hantera en invändning är att vara beredd på den. Memorera och  kan ge dig. När en ledning motsätter sig planen eller ett möte, vet vilken genmälen att dra från din arsenal. Till exempel är din leda invändning "Jag har inte tid att prata med dig," du kan svara, "Jag vet att din tid är värdefull. Det är just därför jag vill boka en tid för att ytterligare diskutera dina behov på ett tid som är mer bekvämt för dig. "

Begär namnet på den bästa personen att ringa eller besöka för att ytterligare diskutera fördelar ditt företag erbjuder. Också få personens telefonnummer och frågar när det är bäst att ringa. Ge din ledning med en datumintervall för att förhindra att boka en tid för långt in i framtiden. Genom att schemalägga utnämningen så nära samtal som möjligt, är samtalet fortfarande färskt i hans sinne. Slutligen, be om en e-postadress så att du kan skicka en bekräftelse.

Skicka en bekräftelse e-postmeddelande som påminner ledning av hans utnämning. rekapitulera kortfattat vad utnämningen handlar om. Påminna honom om samtalet han hade med dig och datum för samtalet.

Om din bly avböjer ett möte, artigt be sin orsak till sjunkande. Med denna information är ovärderlig. När du vet varför leder minskar, kan det hjälpa dig att förfina din inställning.

Annonser från Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar