Leta i den här bloggen

lördag 15 oktober 2016

Hur segmenterar du marknaden för att bli effektiv i din mötesbokning? - Del 1Vad är segmentering?

Funderar du över hur du ska bli mer framgångsrik i din mötesbokning? I så fall är en bra början att undersöka om du segmenterat marknaden rätt. 

Vad betyder segmentering?
Marknadssegmentering är en grundläggande term inom marknadsföringsvetenskapen som går ut på att dela upp marknaden i mindre delar, segment, efter olika variabler, såsom demografiska, geografiska, sociekonomiska och psykografiska variabler.


Varje segment behandlas individuellt vad gäller produktutformning och marknadsföring. För att ett segment skall vara användbart och meningsfullt skall det skilja sig från andra segment vad gäller kundernas önskemål. Sådana önskemål kan exempelvis gälla ordervärde/pris, produktprestanda, design eller varumärke.

Segmenteringen är viktig av många skäl om du ska nå framgång och effektivitet i din försäljning, inte minst eftersom den utgör det underlag utifrån vilket du kommer att prioritera vilka kontakter du ska försöka boka möten med.

Hur ska jag segmentera marknaden för att bli effektiv i min mötesbokning?

Hur du ska segmentera marknaden inom komplex B2B försäljning är beroende av en rad faktorer. Nedan följer några exempel:

  • Vilken bransch verkar du i? 
  • Vilket pris har du satt på dina produkter/tjänster? 
  • Är det viktigt för dig om det är många eller få köpare/användare?
  • Vem är din köpare/beslutsfattare och vad kännetecknar denne?
  • Vilken region verkar du i?
  • Hur ser din önskade försäljningsprocess ut?

Ta gärna en minut, titta på bilden ovan och fundera över vilka karakteristika som kännetecknar din kundgrupp?

I ett kommande inlägg kommer jag att skriva om hur du konkret går tillväga för att segmentera marknaden.

Behöver du hjälp att segmentera marknaden, att hitta rätt data eller att sätta upp ett CRM-system. Kontakta oss gärna på Adsensus.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar